โรงเรียนสาครพิทยาคมร่วมสืบสานประเพณี”ลอยกระทงประจำปี 2565”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม
นำกระทงจำนวน 133 ใบ ถวายให้วัดหางน้ำสาคร และวัดอู่ตะเภา พร้อมกับนำนักเรียนร่วมทำกระทง
ณ วัดอู่ตะเภา ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th