การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

เว็บไซต์ระบบการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการ โรงเรียนที่รับผิดชอบ ปี กศ 2566
1 คณิตศาสตร์ หนองฉางวิทยา
2 ภาษาต่างประเทศ หนองฉางวิทยา
3 สุขศึกษาฯ หนองฉางวิทยา
4 ศิลปะ หนองฉางวิทยา
5 เทคโนโลยี หนองฉางวิทยา และบ่อยางวิทยา
6 วิทยาศาสตร์ อุทัยวิทยาคม
7 ภาษาไทย อุทัยวิทยาคม
8 การงานอาชีพ ทัพทันอนุสรณ์
9 สังคมศึกษาฯ สว่างอารมณ์วิทยาคม
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บ้านทุ่งนาวิทยา
11 เรียนรวม ห้วยคตพิทยาคม

ที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการ โรงเรียนที่รับผิดชอบ ปี กศ 2566
1.กลุ่มสาระฯภาษาไทย รร. หันคาพิทยาคม
2. กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ และศิลปะ รร.คุรุฯ
3. กลุ่มวาระที่เหลือ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รร.ชัยนาทพิยาคม

ออกแบบโดย dsite.in.th