สะแกกรังเกมส์ ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นายสุนัย คำสิทธิ์ นายจำรัส อิสภาโร
นายอดิศร ปั้นพระ นางสินีนาถ โพธิ ตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีเปิดและนักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา วันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 “สะแกกรังเกมส์ ครั้งที่ 3”
ปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ออกแบบโดย dsite.in.th